RIKLU-TECH

Technické výpočty a simulace

 • Statické posudky
 • Dynamické pevnostní analýzy
 • Kinematické analýzy mechanických systémů
 • Optimalizační výpočty a tvarová optimalizace mechanických dílů
 • Statické a dynamické analýzy proudění
 • Stabilitní výpočty (Buckling)
 • Dynamické chování mechanických systémů, např. výpočty vlastních frekvencí a vynuceného kmitání
 • Simulace rychlých dějů (Crashtest)
 • Únavové výpočty
 • Teplotní úlohy, zkoumání tepelného toku, přestupu / prostupu tepla
 • Konzultační a poradenské služby v oblasti energetiky, úspor energie a obnovitelných zdrojů
 • Vypracování energetických auditů
 • Vypracování průkazů energetické náročnosti budov
 • Technicko – ekonomické studie úspory energie
 

Měření

 • Tenzometrická měření
 • Měření zbytkových napětí
 • Návrhy snímačů sil, hmotností, krouticích momentů, atd. včetně návrhu vhodného software
 • Ultrazvuková měření – měření tlouštěk
 • Měření vířivými proudy
 • Měření hluku, tzn. hladiny akustického tlaku a výkonu
 • Stanovování průzvučnosti materiálů
 • Měření v poloodrazivé akustické komoře
 • Pořizování snímků pomocí termokamery
 • Vibrační diagnostika
 • Měření kmitání
 • Návrh řídicích systémů

Výše uvedené služby jsou stručně uvedeny na letáku ke stažení ZDE.