RIKLU-TECH

Společnost RIKLU-TECH s.r.o. se zabývá technickými výpočty a měřením. Pro potřeby technických výpočtů jsou využívány numerické metody, především metoda konečných prvků (MKP) v kombinaci s analytickými metodami. Měření je prováděno přímo u zákazníka po celé ČR a SR nebo je možno využít laboratorních prostor.

Disponujeme přístupem k vysoce výkonným výpočetním systémům a nejnovějším software v oblasti počítačových simulací. Můžeme tak zpracovávat i rozsáhlé úlohy s cílem najít vhodnou konstrukční variantu daných dílů a maximalizovat tak jejich únosnost a životnost.

Technické výpočty a měření vhodně doplňuje konstrukční činnost tak, abychom byli schopni plně vyhovět potřebám zákazníka při tvorbě optimalizačních návrhů a úprav konstrukcí a částí strojů na základě pevnostních výpočtů či měření.

Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem.